Viktig information gällande Apple-service

I samband med lanseringen av nya programvaran iOS7 har Apple infört en ny säkerhetsfunktion som är ansluten till funktionerna ”Hitta min iPhone” och iCloud. Det innebär i praktiken att vid aktivering av någon av funktionerna låses även den aktuella enheten till det aktiva AppleID.


Numera måste det alltid säkerställas att den nya säkerhetsfunktionen är avaktiverad innan en Apple-enhet med iOS7 eller senare skickas vidare för service. Om så inte sker finns det ingen möjlighet att reparera enheten. Om ”Hitta min iPhone” är aktiverad kommer enheten att returneras till en kostnad om fn. 300 kr. En returneringsavgift kommer även att debiteras i de fall där en enhet har skickats in med låskod/låsswipe fortfarande aktiverad.


På följande sidor finner ni instruktioner om hur man dels avaktiverar funktionen direkt på sin enhet, men även hur man gör detta remote t ex när en enhet inte går att starta/använda alls.

iOS7 och Hitta min iPhone för Apple-produkter

För att förhindra användandet och spridningen av stulna Apple-produkter som iPhone och iPad har Apple utvecklat en ny funktion. Funktionen lanserades i samband med det nya operativsystemet iOS7 och den gör att enheter som är aktiverade mot ett iCloud-konto skyddas med hjälp av att en låsning görs till använt AppleID. Om funktionen ”Hitta min iPhone” stängs av går enheten inte att använda med ett annat AppleID.


Låsningen som ”Hitta min iPhone” skapar mellan hårdvara och AppleID omfattar alla Apple-produkter med iOS7. Oavsett om enheten uppdaterats till iOS7 i efterhand eller om en ny produkt med iOS7 inhandlas i efterhand. I och med införandet av denna funktion kommer Comsystem inte ha möjlighet att ta emot några Apple-enheter, uppdaterade med iOS7 eller senare med ovan beskriven funktion aktiverad, för service.


Innan en service skickas är det av yttersta vikt att funktionen ”Hitta min iPhone” avaktiveras. Nedan följer instruktioner som visar bland annat hur denna funktion kan göras på aktuell enhet direkt alternativt genom Apples tjänst iCloud.


Om en service ändå skickas in med funktionen ”Hitta min iPhone” aktiverad skickas enheten i retur mot avgift om 300kr, detta gäller även låskod/swipekod.

1. Välj ”Inställningar”.

2. Välj ”iCloud”.

3. Stäng av ”Hitta min iPhone” genom att dra reglaget åt vänster

4. Skriv in lösenordet för ditt AppleID

5. ”Hitta min iPhone” stängs nu av.

6. Knappen blir blank och ställer sig till vänster. ”Hitta min iPhone” är nu avaktiverat

1. Gå till iCloud.com och logga in med ditt Apple ID och lösenord.


2. Gå till ”Hitta min iPhone”.


3. Telefonens senaste uppkopplade position visas.


4. Välj först ”Alla enheter” för att se de enheter som är kopplade till ditt Apple ID och sedan den enhet som du vill avaktivera funktionen ”Hitta min iPhone” på.


5. Välj ”Radera iPhone”, bekräfta att du vill radera en gång och fyll sedan i ditt lösenord för att slutföra raderingen. En notifikation visar att iPhone börjar raderas, välj ok.


6. Välj ”Ta bort från Hitta min iPhone”.


7. Bekräfta genom att välja ”Ta bort”.


8. Nu är telefonen redo för att skickas in på service.

Laddar...