Miljö och CSR

Comsystem Mobility AB:s miljöpolicy

Comsystem skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från fastställda lagar, kundens krav och företagets egna resurser och möjlighet samt förutsättningar arbeta för att:

  • Alltid arbeta för att minska miljöbelastningen.
  • Vid varje tillfälle där möjligheter ges, informera om vår miljöpolicy och vårt miljöarbete.
  • Vid varje tillfälle överväga om fysiska möten på annan ort kan ersättas med video- eller telefonmöte.
  • Alltid se till miljömässiga konsekvenser förutom ekonomiska.
  • Använda leverantörer med en acceptabel miljöstandard.
  • Alltid arbeta för att förebygga och minska föroreningar, utsläpp och buller samt annan negativ miljöpåverkan.

Comsystem skall ständigt arbeta för att förbättra miljöarbetet på företaget. Comsystem Mobility AB är ISO 14001 certifierade.

Ladda ner vårt certifikat

Corporate Social Responsibility

Comsystem Mobility AB vill ta ansvar inte bara för kunder och anställda, utan också för vår omvärld och framtida generationer. Våra ledord, engagemang kunskap och ansvar representerar även hur vi vill uppfattas utanför vårt daglig arbete.

Vi har därför valt att sponsra Unicef.

Laddar...